رستوران

رستوران

 رستوران در سه سالن مجزا با ظرفیت هر سالن حدود 300 نفر (صبحانه، نهار،شام) به صورت بوفه آزاد

نظر بدهید