رستوران

رستوران

رستوران در دو سالن مجزا با ظرفیت حدود 300 نفر

. صبحانه به صورت بوفه

. ناهار و شام به صورت منوی انتخابی از حد اقل 5 نوع غذا

نظر بدهید